Πλαστικα ποτηρια


Πλαστικά ποτήρια Ipanema μπλε 300 ml.
50 τεμ

Πλαστικά ποτήρια Ipanema μπλε 400 ml
50 τεμ

Πλαστικά ποτήρια Ipanema διάφανα 300 ml
50 τεμ

Πλαστικά ποτήρια Ipanema διάφανα 400 ml
50 τεμ

 

 

Πλαστικά ποτήρια Utopia διάφανα 300 ml
50 τεμ

Πλαστικά ποτήρια Utopia διάφανα 400 ml
50 τεμ

 

 

Πλαστικά ποτήρια  διάφανα 300 ml
50 τεμ

Πλαστικά ποτήρια  διάφανα 300 ml
50 τεμ

Φεβρουαρίου 04, 2015 Share this: